Close

Lipiec 21, 2017

Najczęstsze pytania i odpowiedzi związane ze zmianą operatora

W jakich odstępach czasu możemy zmienić dostarczyciela energii?

Odpowiedź: Firmy zajmujące się dostarczaniem energii można zmienić maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku.

W jaki sposób należy zmienić dostawcę energii?

Odpowiedź: Należy wyszukać firmę, do której chcemy przenieść swoje rachunki – najlepiej w Internecie, można za pośrednictwem porównywarki cen prądu EnergiaDirect.pl. Załatwi ona za nas wszystkie formalności, jedyne, co nam pozostanie to udać się do najbliższego oddziału nowego dostawcy energii i podpisać odpowiednie dokumenty. Najprawdopodobniej już od nowego miesiąca będziemy się cieszyć usługami nowego usługodawcy.

Czym różni się dostarczanie energii od jej dystrybucji?

Odpowiedź: Obowiązujące prawo energetyczne różnicuje sytuacje prawna dostawcy i dystrybutora energii. Dostawca jest wybierany wg woli konsumenta spośród podmiotów uprawnionych do sprzedaży energii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dystrybutor energii jest przywiązany do terenu, na którym działa; odbiorca końcowy energii nie może go zmienić. Rola dystrybutora zaś jest przede wszystkim konserwacja sprzętu przesyłowego oraz odczyty liczników.

Czy decydując się na zmianę operatora energii ponosimy jakieś koszty?

Odpowiedź: Rozwiązania przyjęte przez Unie Europejską i wprowadzone również w Polsce gwarantują swobodę wyboru dostawcy energii elektrycznej. W związku z powyższym, nie może być pobierana przy tej operacji żadna opłata. Jeżeli wybór nowego dostawcy miałby się wiązać z koniecznością jakichkolwiek zmian układów pomiarowych (np. licznika), koszty tej operacji ponosi dystrybutor sieci przesyłowej, a nie klient.

Czy decyzja o związaniu się umową z nowym dostawcą obarczona jest jakimkolwiek ryzykiem?

Odpowiedź: Prawo gwarantuje ciągłość dostaw prądu w czasie zmian operatora, co de facto oznacza, że nikt nie może w tym czasie odciąć nas od dostaw energii. Z ważnych powodów leżących po stronie nowego dostawcy, pierwotny lokalny dostarczyciel musi umożliwić klientowi kupno swojego prądu. Nad prawidłowościami w obrocie energią elektryczną czuwa Urząd Regulacji Energetyki.

Jak długo obowiązuje umowa z nowym dostawcą?

Odpowiedź: Okres obowiązywania umowy o dostarczaniu energii jest określony w samej umowie. Zwykle będzie to czas nieokreślony. Najczęściej przyjmowanym terminem wypowiedzenia takiej umowy jest okres jednego miesiąca. Tylko z rzadka umowy przewidują inny okres wypowiedzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *